Monday, 24 October 2011

GMO: Playing God or Improving Life


GMO: Playing God or Improving Life - Presentation Transcript
1.GENETICALLY MODIFIED FOODBERTINDAK SEPERTI TUHAN ATAU MEMPERBAIKI KEHIDUPAN SYMPOSIUM OF BIOTECHNOLOGY 2011 16 – 17 OCTOBER 2011, UMP

2.HIDUP ADALAH UJIAN “Dialah yang mencipta kematian dan kehidupan, untuk mengujisiapakah yang paling berlaku baik di kalangan kamu. Dan Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Pengampun” [Al-Mulk 67: 2]

3.CHALLENGE AND RESPONSE MODERNITICABARAN REAKSI SURVIVAL SAINS

4.PENDEFINISIAN ISLAM SAINS AL-ISLAM SYARIATULLAH SUNNATULLAH AGAMA “Maka tidak akan engkau dapati bagi Sunnatullah itu pengganti, dan tidakakan sekali-kali engkau dapati bagi Sunnatullah itu penukaran” [Fatir 35: 43]
5.APLIKASI PARADIGMA ILMU ISLAM SYARIATULLAH SUNNATUILLAH HASIL ISLAMKISAH KEBUN JAGUNG PAK HAJI

6.SYARIATIK SAINTIFIK HALALAN TAYYIBAN “Oleh itu, makanlah (wahai orang-orang yang beriman) dari apa yangtelah dikurniakan Allah kepada kamu dari benda-benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah, jika benar kamu hanya menyembahNya semata-mata” [Al-Nahl 16: 114]

7.SYARIATIK SAINTIFIK “Bismillah…” Pisau Tajam Rasulullah S.A.W bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajipanberlaku Ihsan terhadap segala sesuatu. Maka seandainya kamu (perlu) membunuh, hendaklah diperelokkan perlaksanaannya; dan jika kamu melakukan sembelihan, hendaklah diperelokkan sembelihan tersebut; dan pertajamkanlah pisaumu serta selesakan binatang sembelihanmu" (Diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus di dalam Sahih Muslim – no. 1955)

8.KELUASAN SEMPADAN ILMU SAINS SOSIAL o PENGARUH DEKOTOMI ILMU DI DALAM ISLAM SAINSo PENGARUH SIKAP APLIKASI ILMUAN ISLAM SYARIAT TERHADAP KAJIAN BARU

9.ISU ‘ADAM-ADAM’ SEBELUM ADAM AL-MAS’OUDI AL-THABARI AKHBAR AL-ZAMAN TARIKH AL-UMAM WAL-MULUK “Penjelasan Tentang Umat-umat Kesemua hidupanSebelum Adam” – 28 Umat kepada diciptakan sebelum 120 umat (menyerupai Adam) penciptaan Adam.

10.PANDUAN KEJURUTERAAN GENETIK “GENETICS, GENETIC ENGINEERING, THE HUMAN GENES, AND GENETIC TREATMENT – AN ISLAMIC PERSPECTIVE” - ISLAMIC FIQH ACADEMY, JEDDAH - WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE, ALEXANDRIA - ISLAMIC EDUCATION, SCIENCE AND CULTURE ORGANIZATION (ISESCO) - 13 – 15 OCTOBER 1998 IN KUWAIT 15 GENERAL PRINCIPLES

11.PRINSIP #2“Islam is a religion of knowledge and science, as confirmed inthe Quran (al-Zumar 39: 9), which imposes no restrictions on constructive scientific research. The outcome and the conclusion from such research should not, however, find their way into implementation before having considered in the light of Islamic legal principles and so long as they do not violate these principles they should be permitted…”-Islam in Transition: Muslim Perspective: John J Donohue &John L Esposito

12.GMO FOOD - HALAL ISU INPUT PROSES OUTPUT BAHAN YANG BIOTECHNOLOGY- HALAL / TIDAKDIGUNA PAKAI IMPROVED (GMO) HALAL FOOD

13.KESIMPULAN KEBEBASAN MENGKAJI RUJUKAN ETIKA ISLAM KELUASAN SKOP ILMU MAQASID SYARIAH MUDARAT AGAMA, NYAWA, AKAL, KETURUNAN, HARTA MANFAAT


#Teringat Kisah Kebun Pak Haji ngan kebun sorang lagi..nama apa ntah..tak ingat..Kalau kita kuat beribadat tapi tak usaha tak dak gunanya. Orang yang kurang ibadatnya tapi kuat usahanya mendapat hasilnya..It is Sunnatullah or The Law Of Nature..Tapi dia tak mendapat keberkatan dari Allah sebab melalaikan ibadat fardu.

Untuk berjaya perlukan usaha yang bersungguh-sungguh disertai doa KEMUDIAN tawakal pada Allah Ya Rahman..Senang kata JAGA IBADAT, JAGA PERIBADI, STUDY MOLEK...InsyaAllah..ALLAH IS ALWAYS BY YOUR SIDE...=)

No comments:

Post a Comment